Valet Free HTML5 Template

ENSEMBLE Expectation and Non-formal Skills

to Empower Migrants and

to Boost Local Economy

Проценка

Главната цел на ENSEMBLE е да развие ИННОВАТИВЕН МЕХАНИЗАМ НА НФИУ (неформално и информално учење) што им овозможува на едукаторите (обучувачи, ментори, воспитувачи ...) да ги профилираат професионалните вештини на мигрантите и точно и брзо да ги насочуваат кон најмногу соодветна понуда за стручно образование и обука (сопствени решенија) за вработување.
За да се постигне ефективен механизам, ENSEMBLE ќе ја консолидира релативната динамика на двете целни групи идентификувани во едукатори за стручно образование и обука и обучуваните мигранти за стручно образование и обука:

  • едукатори: давател на услуги за препознавање на НФИУ, главно со ОПЕРАТИВНИ ПОТРЕБИ и ДИНАМИКА НА СОВЕТУВАЊЕ

  • мигранти: корисник на услуги за признавање на НФИУ главно со идентификација на потребите за учење и средства за учење / алатки за учење.
Збирката на податоци се базира на истражување на интернет и лице в лице и собраните информации ќе бидат оценувани од персонал составен од психолози, културни медијатори, образовни експерти и технички експерти за стручно образование, за да го развијат ИННОВАТИВНИОТ МЕХАНИЗАМ НА НФИУ кој вклучува ОЕР АЛАТКИ и водичи за правилно прикажување на НФИУ на мигрантите кои пристигнуваат.


  Направете проценка сега!  

  ЗАВРШЕН ИЗВЕШТАЈ  

Partners

                             

This project has been funded with support from the European Commission. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.