Valet Free HTML5 Template

ENSEMBLE Expectation and Non-formal Skills

to Empower Migrants and

to Boost Local Economy


Community Development Institute (CDI) – Macedonia

Здружение Институт за развој на заедницата (ИРЗ) е одржлива граѓанска организација која работи на подобрување на условите за живеење ...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ...


Falep

FALEP 2B (Fédération des Associations Laïques d'Education Permanente) е одделенска варијација на "Лигата на наставата", големо популарно образовно ...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ...


IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l.

IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. Impresa Sociale е непрофитна агенција која нуди обуки за јавни и приватни компании уште од 1955, акредитирана ...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ...


IFRTS

Институтот за Тренинг и Истражување во Социјална Работа, Medico Social and Health (IFRTS) е Здружение со повеќе оддели: - Приватно училиште за дипломи ...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ...


IHF, Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires asbl

IHF, Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires asbl, е непрофитна организација основана во Брисел (Белгија) во 2003. Главна цел на IHF е да и обезбеди ...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ...


INTERNET WEB SOLUTIONS

Internet Web Solutions е водечки провајдер на информатичка технологија (ИТ) и инженерски услуги со седиште во Малага. Нивниот бизнис план ...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ...


Scuola Centrale Formazione

Scuola Centrale Formazione е не-профитна организација која здружува 45 организации раководејќи со 100 ВЕТ центри дистрибуирани во 11 региони во ...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ...

Partners

                             

This project has been funded with support from the European Commission. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.